LNVF / Apie LNVF / Veikla / Valstybinėje kainų ir energetikos komisijoje

Valstybinėje kainų ir energetikos komisijoje

Kreipimasis dėl dujų kainų pagrįstumo

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų gynimo įstatymu bei savo įstatais, gindama gamtinių dujų vartotojų interesus, prašo atidėti š.m. lapkričio 30 d. Viešo komisijos posėdžio darbotvarkėje numatytų gamtinių dujų kainų vartotojams priėmimą atsižvelgiant į tai, kad iki šiol nėra žinomos gamtinių dujų, perkamų iš Rusijos, kainos Lietuvos Respublikoje. Sutinkamai su energetikos sektorius reguliuojančiais teisės aktais, mūsų supratimu, nesant faktinio dujų pirkimo sąnaudų pagrindimo, tokios sąnaudos neturėtų būti įtraukiamos į kainas.

NVK kolektyvinio žalos atlyginimo vartotojams dėl nepagrįstai padidintų elektros tarifų

Nacionalinė vartotojų konfederacija ir ALPIS, siekdami apginti teisėtus vartotojų interesus, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais bei Europos Sąjungos vartotojų gynimo gera praktika siekiant kolektyvinio žalos atlyginimo, inicijuoja elektros energijos 2 ir 3 grupių vartotojams taikomų elektros energijos tarifų ir prisijungimo prie elektros tinklų mokesčių visapusišką tyrimą dėl galimos vartotojų, prisijungusių (planuojančių prisijungti) prie vidutinės įtampos elektros tinklų, diskriminacijos taikant žemos įtampos tarifus.

Siekiant nustatyti galimų elektros energetikų piktnaudžiavimų mastą (realizuotos padidintais tarifais, kainomis ir/ar mokesčiais energijos apimtis bei prognozuojamas grąžintinas konkretiems vartotojams lėšas), kviečiame suinteresuotus asmenis teikti informaciją ar kreiptis adresais:

Pažyma dėl Lietuvos tarpinių vartotojų elektros energijos tarifų

PASIŪLYMAI

Pašalinti diskriminacines sąlygas 2 ir 3 grupės elektros energijos vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų, nustatant tapačias sąlygas, kaip ir atitinkamiems 1 grupės elektros energijos vartotojams. Tuo tikslu papildyti 2 ir 3 grupės vartotojų, gaunančių elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų, elektros energijos kainas ir tarifus priklausomai nuo apskaitos prietaisų įrengimo vietos (vidutinėje įtampoje ir žemoje įtampoje). Kainų lygius nustatyti pagal proporcijas, taikomas atitinkamiems 1 grupės vartotojams.

Atsižvelgiant į naujų elektros energijos kainų ir tarifų pagrįstumo viešojo svarstymo nebuvimą bei trumpą laiką, tekusį Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai vertinant energijos tiekėjų ir operatorių prašymus, kaip kompromisinį, iki ateityje bus pilnai išnagrinėti visi klausimo techniniai ir ekonominiai aspektai, siūlyti Komisijai šių pasiūlymų punktą 1 susiaurinti, apsiribojant 3 grupės vartotojų dalimi. Šios dalies apibrėžimui, atsižvelgiant į AB „RST“ siūlymą apibrėžti 3 grupės vartotojus, kurių leistina galia 400 kW, papildyti apibrėžimu 3 grupės vartotojais, kurių leistina galia 1800 kW, kaip tai yra priimta nusistovėjusių rinkos santykių šalyse (pvz. panašios į Lietuvos elektros energijos vartojimo struktūros Kanados energetikos kompanijos Nova Scotia Power).