LNVF / Apie LNVF / LNVF ataskaitos / 2007 metų LNVF veiklos ataskaita

2007 metų LNVF veiklos ataskaita

1. Vartotojų informavimas, konsultavimas bei teisių gynimas

Kiekvieną dieną į LNVF paskambina vidutiniškai 6 vartotojai, prašantys suteikti informaciją apie jų teises, būdus ir galimybes ginti savo teises.

2. Kaip vartotojams atstovavome Lietuvos ir ES institucijose

Labai svarbi mūsų organizacijos veiklos sritis -- vartotojų interesams atstovauti valdžios ir verslo institucijose. LNVF vartotojų interesams atstovavo:

Įvairiose Seimo Komisijose bei Komitetuose, teikiant pasiūlymus teisės aktams, Kainų ir energetikos komisijoje, Šilumos ir Kokybės tarybose, Išskirtinių maisto produktų taryboje, įvairiose darbo grupėse prie Standartizacijos departamento.

LNVF yra aktyvi Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos narė. Šios veiklos tikslas – siekti LNVF vieną iš strateginių tikslų – atsakingo vartojimo bei gerinti Alkoholio reklamos įstatymo nuostatų įgyvendinimą.

LNVF yra ES Socialinio ir aplinkosauginio vartotojų aljanso – ASECO, narė steigėja. www.aseconet.org.

Bendradarbiauja su didžiausiomis ES vartotojų organizacijomis, dalyvauja bendruose projektuose. Šiuo metu LNVF atstovauja Lietuvos vartotojams Konkurencijos direktorato vartotojų darbo grupėje (Briuselyje).

Atstovauja Vartotojų dalyvavimo standartizacijos veikloje asociacijoje – ANEC www.anec.org

LNVF yra Pasaulinės vartotojų asociacijos – Consumers International narė. www.consumersinternational.org.

3.Vartotojų švietimas

LNVF baigė vykdyti projektą Socrates 3 programa “Vartotojų švietimo tinklas – E - CONS”- 3 m. 2004 -2007m..

Projekto koordinatorius -- Europos Vartotojų Mokykla (Ispanija). Projekto koordinatorius Lietuvoje – LNVF. Projekto metu įkurta interneto svetainė (visomis projekto partnerių kalbomis) suteiks informaciją apie vartojimo kultūrą, didaktinę medžiagą pagrindinėmis vartotojo kultūros ugdymo temomis (maistas ir mityba, namų ūkis, paslaugos, reklama ir žiniasklaida, žaislai ir žaidimai, sveikata ir saugumas, eko-vartojimas, higiena, vartotojų informacija), kuri bus pritaikoma prie mokinių amžiaus bei kiekvienos šalies mokyklų programų.

Išleidome mokomosios ir didaktinės inovacijos vadovėlį-''Vartotojų švietimas mokykloje'', skirtą vartotojų švietimo struktūrizavimui, vystymui bei rezultatų įvertinimui bei jį papildantį CD-ROM multimedia pristatymą.

4. Kita projektinė veikla:

4. 1. Šiais metais baigėme įgyvendinti Europos Komisijos dalinai paremtą projektą - „Kaip elektros ir dujų reguliuotojai ES atstovauja vartotojų interesams“. Projekto koordinatorius – „Europos vartojimo tyrimų techninis centras“, Italija. 2005 -2007.

Įvertinome nacionalinio reguliuotojo pareigas ir jurisdikciją, susijusias su vartotojų interesais ir teisėmis. Palyginome Lietuvos ir kitų Europos šalių elektros ir dujų reguliuotojo vartotojų politikos įgyvendinimo lygį.

Įvertinome ir palyginome nacionalinio reguliuotojo politikos kokybę ir vertę vartotojų atžvilgiu.

Išaiškinome nacionalinio reguliuotojo politiką vartotojų atžvilgiu ir pasiūlyti ypatingas jos įgyvendinimo strategijas.

Daugiau informacijos-

http://www.vartotojai.info/projektai/kiti_projektai/energy_regulation_and_consumers_interests.

4.2. 2007m. baigėme projekto -„Vartotojų patenkinimas mažmeninės prekybos rinkoje 13 -oje ES šalių“, įgyvendinimą. Europos Komisija. Projekto koordinatorius – Consumers International, Anglija. 2 m. 2005-2007.

Projekto tikslai buvo šie:

  • Pagerinti vartotojų organizacijų vartotojų tyrimą kainų, pasirinkimo ir prieinamumo atžvilgiu mažmeninio platinimo sektoriuje;
  • Sustiprinti LNVF ekspertinę galią vykdyti konkurencijos politikos įgyvendinimo stebėseną;
  • Padidinti ES vartotojų teisių organizacijų gebėjimus ir kompetenciją atliekant informacijos rinkimą bei rinkos stebėjimą mažmeninės prekybos sektoriuje, siekiant gerinti konkurenciją ir konkurencijos politikos vykdymą.

 

Daugiau informacijos – http://www.vartotojai.info/projektai/konkurencija_ir_vartotojai.

4.3. Kartu su kitomis didžiausiomis ES šalių vartotojų organizacijomis LNVF pradėjo dalyvauti projekte -„Vartotojų organizacijų gebėjimų stiprinimas vykdant produktų testavimą bei leidžiant vartotojų žurnalą“. Projektas vyks 2007-2009. Europos Komisija. Koordinatorius - ICRT/BEUC

Projekto – „ Capacity Building in Consumer Testing and Magazines in New Member States“ metu organizacijos darbuotojai susipažins su testų atlikimo metodika, žurnalo marketingu. Žurnalo dėka Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija spręs vieną iš svarbiausių klausimų – narystės klausimą.

Žurnale bus vartotojams skirti testai, patarimai; Tai žurnalas be verslo reklamos, kas šiandien Lietuvoje

yra pakankamai unikalu, nors iš kitos pusės, turime dirbti labai sunkiomis sąlygomis.

Daugiau info- www.vartotojai.eu.

4.4. Vykdome Socrates projektą – „Mobilieji telefonai bei interneto paslaugos“, 2006-2009.

Vienas iš projekto tikslų – įvertinti teisinės bazės perkėlimą iš ES į nacionalinę teisė bei įvertinti ją vartotojų teisių gynimo aspektu. Daryti vartotojų tyrimus šiose srityse bei vykdyti rezultatų sklaidą.

Daugiau informacijos: http://www.vartotojai.info/projektai/movint2

4.5. 2007-2010m. pradėjome vykdyti Europos Komisijos dalinai finansuojamą projektą - „ CORENET – vartotojų tyrimai, tinklinė veikla“.

4.6. Parengėme Aplinkos ministerijos užsakytą studiją - „Būsto išlaikymo galimybių studija“.

Daugiau informacijos - http://www.vartotojai.info/projektai/busto_islaikymo_kompensavimo_galimybiu_studija

4.7. Parengėme Ūkio ministerijos užsakytą studiją - „Šilumos paskirstymo metodų analizė ir naujų šilumos paskirstymo metodų projektų parengimas“.

Daugiau informacijos- http://www.vartotojai.info/projektai/silumos_paskirstymo_metodu_analize_ir_nauju_silumos_paskirstymo_metodu_projektu_parengimas

  1. Įvykdėme Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dalinai finansuojamą programą -

    Vartotojų teisių apsauga ir jos tobulinimas būsto statybos ir remonto srityje, įskaitant garantinį laikotarpį“.

 

Federacijos prezidentė Alvita Armanavičienė