LNVF / Apie LNVF / LNVF ataskaitos / 2008 metų LNVF veiklos ataskaita

2008 metų LNVF veiklos ataskaita

1. VARTOTOJŲ INFORMAVIMAS

Viena pagrindinių LNVF veiklos krypčių – vartotojų informavimas bei konsultavimas.

2008 m. vartotojų informavimą LNVF vykdė šiomis kryptimis: atsakingas vartojimas, kreditavimo krizė, tiesioginė prekyba tarp ūkininko ir vartotojo, statybos darbų bei komunalinės paslaugos.

1.1. ATSAKINGAS VARTOJIMAS

LNVF prisidėjo prie tarptautinės vartotojų organizacijos Consumers International inicijuotos akcijos „atsakingas vartojimas“, kurios tikslas – adaptuoti „ČIA IR DABAR“ gaires, kurios yra sudėtinė 10 metų Struktūrinės Programos, pateiktos Jungtinių Tautų Organizacijos Marrakecho proceso metu, dalis. Būdama Consumers International nare, LNVF palaikė “atsakingos vartojimo” iniciatyvą bei kreipėsi kreipėsi į LR Švietimo ir mokslo ministeriją bei LR Aplinkos ministeriją prašydama pritarimo dėl gairių priėmimo, patvirtinimo ir įgyvendinimo. LR Švietimo ir mokslo ministeriją prašėme paremti gaires nurodant būdus ir priemones pedagogams, kaip “atsakingo vartotojo” dalyką lengviausia būtų paversti viena iš švietimo sisemos sričių. LR Aplinkos ministerijos prašėme daugiau dėmesio skirti atsakingo vartojimo skatinimui adaptuojant „ČIA IR DABAR“ gaires. Abi minėtos ministerijos maloniai palaikė iniciatyvą. Daugiau informacijos: http://www.vartotojuteises.lt/projektai/2008_08_26_atsakingo_vartotojo_ugdymas

http://www.vartotojuteises.lt/naujienos/2008_10_15_siandien_atsakingo_vartojimo_diena

1.2. KREDITAVIMO KRIZĖ

Remdama Finansinių paslaugų instituto Hamburge iniciatyvą, LNVF kartu su kitomis nevyriausybinės organizacijomis visame pasaulyje ragino ES teisės aktų leidėją, JAV vyriausybę, nacionalinės valdžios institucijas bei tarptautines organizacijas vadovautis septyniais atsakingo kreditavimo principais tiek leidžiant teisės aktus, tiek vertinant esančią teisinę bazę: ištirti bei įvertinti kredito produktų kokybės ir prasmės riziką, būdus, kuriais jie yra platinami bei jų poveikį šeimoms bei suburti tarptautinį nepriklausomą forumą, kuriame dirbtų politikos ekspertai, tiekiančiųjų šalių bei visuomenės atstovai, aptartų priežastis ir būdus, kaip išbristi iš krizės, pateikiant bendras arba atskirąsias nuomones.

1.3. „MAISTO KREPŠELIS”

Didėjant maisto kainoms prekybos centruose, šiais metais vis dažniau prabilta apie tiesioginę prekybą tarp ūkininko ir vartotojo, aplenkiant tarpininkaujančius perdirbėjus ir prekybininkus.

Aktyviai bendradarbiaujant su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba 2008 m. rugpjūtį aptarti smulkaus ūkio vystymosi skatinimo klausimai, ekologinių maisto produktų rinkos plėtojimo klausimai. Numatyta parengti rekomendacijas ūkininkams ir prekiautojams, kaip šiems tiesiogiai vartotojui parduoti ar tiekti į viešojo maitinimo įstaigas maisto produktus. Smulkiam ūkininkui suteikiama teisė savo gaminamą produkciją tiekti mažmeninės prekybos subjektui: realizavimas savo mažoje parduotuvėje, turgavietėje, restorane arba tiesiogiai vartotojui.

2008 m. gruodį Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje aptarti prekiautojams, teikiantiems negyvūninį maistą, parengti reikalavimai. Pritarta tam, kad smulkieji ūkininkai savo užaugintus ar pagamintus maisto produktus palankiausiomis sąlygomis galėtų realizuoti steigiant naujas turgavietes ar organizuojant muges, diskutuota apie tai, kad apskrityse, rajonuose ūkininkai galėtų kooperuotis, burtis į naujus ūkininkų turgus, kuriuose būtų prekiaujama išskirtinai tik jų ūkiuose užaugintais vaisiais, daržovėmis ar pagamintais pieno ir mėsos produktais.

Vėliau gruodį LR Žemės ūkio ministerijoje ir Žemės ūkio rūmuose (Kaune) LNVF organizavo susitikimą su Prancūzijos SŪVSG (smulkių ūkininkų ir vartotojų solidarumo grupių) atstovais, kurie pristatė solidarumo modelio Prancūzijoje koncepsija. Renginio tikslas – skatinti vidutinių ir smulkių šeimos ūkių savininkus užaugintą produkciją pardavinėti tiesiogiai vartotojams.

Plačiau: - http://vartotojuteises.lt/naujienos/2008_12_15_smulkiu_ukininku_ir_vartotoju_solidarumo_grupiu_suvsg_modelio_diegimas_lietuvoje

1.4. REKLAMA

LNVF 2008 m. rugpjūtį aiškinosi „Švyturio“ alaus reklamos atitikimą LR teisės aktams. Dvi komercinės įmonės, vystydamos bendrą projektą, naudojo valstybės simbolį verslo tikslams. Įmonės planavo išplatinti 135 000 automobilių vėliavėlių, panašių į Lietuvos vėliavą, ant kurių patalpintas verslo įmonės logotipas – "Mes laimėsim".

LNVF iniciatyva Valstybinė ne maisto produktų inspekcija atliko rinkos priežiūros tyrimą prekybos centruose, lažybų punktuose, turgavietėse, degalinėse ir nustatė, jog vėliavėlės neatitiko įstatymo ir standarto reikalavimų. Prekybos įmonėms, platinančioms nekokybiškas Lietuvos gamintojų ar kinietiškas vėliavėles, nurodyta pašalinti trūkumus. Inspekcija, atlikusi vėliavėlių platinamų akcijoje „Mes laimėsim" patikrinimus" įmonei išsiuntė raštą dėl draudimo realizuoti ar kitaip platinti vėliavėles, neatitinkančias teisės aktų bei norminių dokumentų reikalavimų. Gaila, kad tik, kad padariusi tokią žalą lietuviškam simboliui bei susikrovusi nemažą pelną įmonė buvo nubausta tik simboline 100 lt bauda.

Paskelbtas pranešimas spaudai – „Mes laimėsime alaus kamštelį arba kaip daromas verslas iš valstybinių simbolių“ - www.vartotojuteises.lt/naujienos/2008_08_18_mes_laimesime_alaus_kamsteli_arba_kaip_daromas_verslas_is_valstybiniu_simboliu

2008 m. birželį, nagrinėdama vartotojo skundą dėl apgaulingos prekybos centro „Norfa“ reklamos, LNVF kreipėsi į minėtąjį prekybos centrą, kuris geranoriškai pripažino, kad jų reklama buvo klaidinanti ir todėl sustabdyta. Plačiau - http://www.vartotojuteises.lt/naujienos/2008_06_20_norfa_reaguoja_i_vartotoju_federacijos_pastabas

1.5. FINANSINĖS PASLAUGOS

Būdama Europos Komisijos remiamo projekto – “Europos seminarų ciklas už prevenciją dėl sukčiavimo mokėjimo priemonėmis” (plačiau skyriuje PROJEKTAI), 2008 m. LR Teisingumo ministerijoje surengė seminarą „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas sprendžiant sukčiavimo mokėjimo priemonėmis problemas“, kurio metu buvo aptartos sukčiavimo mokėjimo priemonėmis aktualijomis. Per 15 teisėsaugos bei kitų valstybės institucijų, ministerijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai turėjo puikią progą pasidalinti patirtimi, užmegzti naujus būsimo bendradarbiavimo ryšius. Skelbtina seminaro medžiaga patalpinta LNVF internetinėje svetainėje ir yra viešai prieinama. Vartotojams greitu laiku bus prieinamas kompaktinis diskas su seminaro Lietuvoje bei kitose 6 Europos Sąjungos šalyse surengtų seminarų medžiaga.

1.6. DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGŲ KOKYBĖ

2008 m. padaugėjo vartotojų skundų dėl daugiabučių namų administratorių teikiamų paslaugų. LNVF, susirūpinusi dėl kylančio gyventojų nepasitenkinimo administratorių darbo kokybe bei sąskaitomis, rugsėjo 17d. susitiko su Aplinkos ministru Artūru Paulausku. Ministras buvo informuotas, kad administruojančios įmonės atsisako atsiskaityti gyventojams už savo veiklą, neteikia prašomos informacijos, todėl gyventojai nežino, už ką jie pastarosioms moka įvairius mokesčius.

LNVF planuoja siekti daugiabučių namų įgaliotinių instituto stiprinimo, kartu skatinti gyventojų bendruomeniškumą ir dalyvavimą savo namo valdyme.

Paskelbtas straipsnis – „Skęstančio laivo gelbėjimas arba administratorių institutą būtina reformuoti“. Straipsnis - http://vartotojai.eu/lt/Naujienos/Skestancio-laivo-dazymas-arba-Administratoriu-instituta-butina-reformuoti

Kartu su Aplinkos apsaugos ministerija LNVF organizavo konferenciją, kurioje buvo perskaitytas pranešimas – „Kodėl gyventojai nepažįsta administratorių?“ Pranešimas - http://www.vartotojuteises.lt/naujienos/2008_11_22_kodel_gyventojai_nepazista_administratoriu

Pareikšta nuomonė Energetikos ir kainų komisijai dėl namų bendrijų vykdomos energetikos veiklos - http://www.vartotojuteises.lt/naujienos/2008_03_09_del_bendriju_vykdomos_energetikos_veiklos

1.7. 2008 05 22 LNVF kartu su Nacionaline vartotojų konfederacija organizavo spaudos konferenciją Teisingumo ministerijoje, kurioje buvo perskaitytas pranešimas dėl šilumos kainų:

http://www.vartotojuteises.lt/naujienos/2008_05_22_spaudos_konferencija_del_silumos_kainu

1.8. Teikiame pasiūlymus, kurių įgyvendinimas prisidėtų prie Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigų taupymo bei ekonominių vartotojų interesų stiprinimo.

Plačiau - http://www.vartotojuteises.lt/naujienos/kaip_valstybe_negina_vartotoju_interesu

2. PROJEKTINĖ VEIKLA

2.1. CORENET – VARTOTOJŲ TYRIMŲ TINKLAI

Projekte dalyvauja 11 vartotojų asociacijų dirbančių 11 Europos Sąjungos valstybių. Dalyvaujančios šalys: Belgija (CRIOC), Prancūzija (INC), Portugalija (DECO), Lietuva (LNVF), Vengrija (NACPH), Italija (FEDERCONSUMATORI), Bulgarija (FCB), Čekija (SOS), Slovakija (ACOS), Kipras (CCA) ir Latvija (LCA).

CORENET projektas vykdomas 2008-2010 metais ir yra remiamas Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos Generalinio Direktorato.

Pagrindinės veiklos kryptys: Tyrimų metodologija, nesąžiningos sutarčių sąlygos. atsakingas vartojimas. Pagrindiniai projekto tikslai: tyrimų metodologijos stiprinimas, įsitraukimo į vartotojų politiką didinimas, artimesnio tarpusavio bendradarbiavimo siekimas.

Pagrindinė CORENET projekto vertybė – vieša duomenų bazė, talpinanti nepelno siekiančių organizacijų bei kitų Europos organizacijų atliktų tyrimų informaciją. Kai tik bazė bus aktyvuota visi galėsite registruotis bei įtraukti savo tyrimų, dėl vartotojų elgsenos, vartotojų požiūrio, vartotojų teisių, maisto ir ne maisto produktų ir kt., santraukas.

Daugiau informacijos:

http://www.vartotojuteises.lt/projektai/corenet_vartotoju_tyrimai

bei

http://www.vartotojuteises.lt/naujienos/2009_01_05_europos_komisija_skatina_dalintis_patirtimi_vartotoju_tyrimu_srityje

2.2. EUROPOS SUKČIAVIMO KATALOGAS

Projekto organizatorius ADICAE – Ispanijos finansinių paslaugų vartotojų asociacija. Pagrindiniai projekto tikslai: „Europos sukčiavimo techninio katalogo“ išleidimas, studijos apie sukčiavimą, kompaktinio disko apie simuliaciją, kuri vartotojams perkant internetu arba naudojantis internetinio banko paslaugomis, išleidimas ir platinimas, naujo internetinio puslapio, kuriame bus skelbiama apie esamus ir plintančius sukčiavimo, minėtose srityse, atvejus, sukūrimas.

Projekte dalyvauja Slovakijos, Čekijos Respublikos, Italijos, Rumunijos bei Slovėnijos vartotojų asociacijos. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija projekto metu užmegs ryšius su Lietuvos valstybės teisėsaugos institucijomis, bankais, mokslo ir studijų įstaigomis, verslininkais ir taip padės surinkti aktualiausią informaciją apie galimus sukčiavimo atvejus internetinės bankininkystės, kreditinių kortelių bei pirkimo internetu srityse. Ši informacija bus prieinama visiems ES vartotojams.

Daugiau informacijos:

http://www.vartotojuteises.lt/projektai/europos_sukciavimo_katalogas_2008_2009

2.3. EUROPOS SEMINARŲ CIKLAS UŽ PREVENCIJĄ PRIEŠ SUKČIAVIMĄ MOKĖJIMO PRIEMONĖMIS

2008-2009 m. Ispanijos ADICAE vartotojų organizacijos inicijuotas projektas vykdomas tiek nacionaliniuose – 7-ių Europos Sąjungos šalių – Ispanija, Čekija, Italija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, bei Bulgarija- lygmenyse, tiek ir visos Europos Sąjungos lygmeniu. Kiekviena projekte dalyvaujanti šalis surengė seminarą, skirtą sukčiavimui mokėjimo priemonėmis sumažinti. Europos Simpoziumas, kuris bus surengtas visos Europos Sąjungos lygmeniu, apibendrins nacionalinių seminarų metu surinktą informaciją bei rezultatus bei pateiks galutines išvadas Europos lygmenyje. Projektu siekiama užkirsti kelią sukčiavimui naudojant įvairias mokėjimo priemones, išryškinant šių sukčiavimų tarptautinį paplitimą bei pagelbėjant šių nusikaltimų aukoms. Tikimasi bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis, teisėtvarkos, teisėsaugos, policijos institucijomis, vartotojų asociacijomis ir kitomis institucijomis, tokiomis, kaip bankai, mokėjimo priemonių gamintojai, prekybininkai. Itin didelis dėmesys bus skiriamas sukčiavimui pasinaudojant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, prevencijai.

2008 m. LR Teisingumo ministerijoje LNVF surengė seminarą, kuriame dalyvavo per 15-os teisėsaugos institucijų, valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Daugiau informacijos apie projektą:

http://www.vartotojuteises.lt/projektai/europos_seminaru_ciklas_uz_prevencija_pries_sukciavima_mokejimo_priemonemis

Daugiau informacijos apie seminarą LR Teisingumo ministerijoje:

http://www.vartotojuteises.lt/projektai/europos_seminaru_ciklas_uz_prevencija_pries_sukciavima_mokejimo_priemonemis/seminaras_lr_teisingumo_ministerijoje.

2.4. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija parengė pasiūlymus Ūkio ministerijai dėl šilumos paskirstymo metodų. Federacijos ekspertas Rimantas Zabarauskas atliko tyrimus keliuose Vilniaus m. daugiabučiuose ir praktinių matavimų pagrindu parengė du šilumos paskirstymo metodus, kurie galėtų rasti platų pritaikymą visoje šalyje.
Vienas metodas skirtas šildymui suvartotos šilumos išdalijimui pagal butų plotą, kitas – naudojant šiam tikslui šilumos daliklius. Vienas iš jų Nr.9 buvo aprobuotas Energetikos ir kainų komisijoje bei išspausdintas “Vyriausybės žiniose”. Nuoroda - http://www.vartotojuteises.lt/projektai/silumos_paskirstymo_metodai

2.5. Aplinkos ministerijos užsakymu, kurį laimėjome konkurso būdu, atlikome „Būsto išlaikymo kompensavimo galimybių studiją“.

Plačiau - http://www.vartotojuteises.lt/projektai/renta

2.6. Tęsėme Europos Komisijos dalinai finansuojamą projektą - „Vartotojų organizacijų gebėjimų stiprinimas vykdant produktų testavimą bei leidžiant vartotojų žurnalą“. Koordinatorius - ICRT/BEUC

Projekto – „ Capacity Building in Consumer Testing and Magazines in New Member States“ metu organizacijos darbuotojai susipažins su testų atlikimo metodika, žurnalo marketingu. Žurnale yra vartotojams skirti testai, patarimai. Žurnaluose yra pateikta keleta žurnalistinių tyrimų aktualiausiais vartotojams klausimais. Išleidome tris žurnalo numerius.Žurnalų turinys pateiktas žurnalo interneto svetainėje.

Daugiau info- www.vartotojunaujienos.lt

3. SEMINARAI, KONFERENCIJOS, RENGINIAI

3.1. LNVF 2008 03 21 Teisingumo ministerijoje organizavo konferenciją – „Teisinės galimybės sprendžiant vartotojų ginčus“. Konferencijoje dalyvavo ne tik vartotojų teisių specialistai, bet ir virš 30 teisėjų iš visos Lietuvos. Renginį dalinai finansavo EK.

http://www.vartotojuteises.lt/projektai/adicae

3.2. TRACE- BEUC organizuojami kursai Briuselyje. LNVF darbuotojai dalyvavo:

  • 2008 m. kovo17-19 d. kursuose „Projektų vadyba ir Finansavimas“.
  • 2008 m. gruodžio 10-12 d. kursuose „Finansinio pajėgumo stiprinimas“.

3.3. Seminaras „ Kaimo plėtros programos galimybės ūkininkaujant ir realizuojant produkciją smulkiame bei ekologiškame ūkyje“ 2008-12-18 LR Žemės ūkio ministerijoje ir LR Žemės ūkio rūmuose (Kaune). LNVF buvo viena iš seminaro organizatorių ir iniciatorių. Seminaro metu aptarti smulkiųjų ūkininkų ir vartotojų solidarumo grupių modelis,Lietuvos ūkininkų patirtis realizuojant pagamintą produkciją. Seminare dalyvavo LR Žemės ūkio ministras, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, LR Sveikatos apsaugos ministerijos bei kitų institucijų atstovai, Prancūzijos ūkininkai.

3. 4. Susitikimas su Pasaulio banko ekspertais 2008-11-13 Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje. Susitikimo su Pasaulio Banko ekspertais metu buvo aptarti Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos veikla ginant vartotojų teises, aktualių skundų analizė, kalbėta apie tolesnį bendradarbiavimą su Pasaulio Banku.

3.5. Studentų teisės olimpiadoje „Vartotojų teisių apsauga“ 2008 lapkritį LNVF dalyvavo kaip viena iš organizatorių ir ruošė užduotis pirmajam olimpiados turui. Renginys tuo pat metui vyko Vilniaus universiteto Teisės fakultete, Mykolo Romerio universitete bei Vytauto Didžiojo universiteto Teisės institute.

4. VARTOTOJŲ SKUNDAI

2008 metais LNVF savo internetinėje svetainėje atidarė skiltį „ SKUNDŲ KNYGA“, vartotojai gali publikuoti savo nusiskundimus, pretenzijas, klausti patarimo, prašyti pagalbos, dalintis patarimais. Per 2008 metus internetinėje svetainėje patalpinta daugiau nei 140 vartotojų skundų ir į visus juos atsakyta. Panašus skaičius skundų gauta ir telefonu, elektroniniu paštu arba raštu. Daugiausia vartotojai skundėsi dėl telekomunikacijų paslaugų, daugiabučių namų administratorių veiklos, neteisingai ar netiksliai apskaičiuotų mokesčių už šilumą, elektrą. Gautas didelis skaičius skundų dėl nekokybiškų prekių (tiek maisto, tiek ne maisto). Palyginti su 2007 metais sulaukėme mažiau skundų dėl statybos paslaugų, tačiau pagausėjo skundų dėl prekybininkų skelbiamų akcijų ir atsisakymo tenkinti vartotojų prašymus dėl kokybiškų prekių keitimo ir grąžinimo.

Daugiau informacijos:

http://www.vartotojuteises.lt/skundu_knyga