LNVF / Projektai / ADICAE

Teisinės galimybės vartotojų ginčuose

europos_komisija_small

Remia Europos Komisijos direktoratas "Teisingumas, Laisvė ir Saugumas"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Picture 1409

Projekto tikslas yra pagerinti gyventojų informuotumą apie šalių – narių teisines

galimybes, teisinį bendradarbiavimą

ir teisines sistemas civiliniuose ginčuose.

Picture 1349

Todėl svarbu, kad dalyvautų pakankamas skaičius valstybių, kaip ir yra šiuo atveju. Projektas bus vykdomas dešimtyje

mail.google13.com

Europos valstybių.

Buvo išnagrinėta kiekvienos šalies teisinė sistema civiliniams ginčams spręsti:

  • bendra informacija apie ginčų sprendimo galimybes ES lygmenyje
  • informacija apie kiekvienos valstybės – projekto dalyvės vidaus įstatymus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą
  • apie teismines galimybes spręsti ginčus kiekvienoje iš nurodytų Valstybių
  • apie neteisminius vartotojų ginčų sprendimo būdus kiekvienoje iš šių valstybių

Partneriai užmezgė ryšius su teisminėmis ir kitomis teisėsaugos organizacijomis ar institucijomis bei taip pagerino teisinį bendradarbiavimą.

Buvo parengtos brošiūros ir CD visomis kalbomis.

Įvadas

Įvadas. Vartotojo vadovas. Vartotojų įstatymas

Materialinė teisė

Materialinės teisės aktų, susijusių su Vartotojų teisių apsaugos sferomis, sąrašas

Vartojimo sutarčių nesąžiningos sąlygos

Materialinė teisė apie nesąžiningas sąlygas

Alternatyviniai ginčų sprendimo būdai

Vartotojų ginčų sprendimas ne teisme

Teismų sistema

Bendrosios kompetencijos teismai

Lietuvos Respublikos administraciniai teismai

Procesinė teisė

Bylų nagrinėjimas

Civilinis procesas bendrosios kompetencijos teismuose

Proceso dalyviai

Bylinėjimosi išlaidos

Ginčų dėl nedidelių sumų priteisimo nagrinėjimo ypatumai

Administracinis procesas

Bylinėjimasis teismuose

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pagrindinės nuostatos

Grupės ieškinys Lietuvoje

Vartotojų viešojo intereso gynimas

Teismų praktika

Praktinė informacija naudinga Lietuvos gyventojams, turistams, svečiams

Nuorodos į vartotojų teisių apsaugos institucijas ir organizacijas