LNVF / Projektai / Vartotojų, perkančių internetinėse parduotuvėse, teisės

Vartotojų, perkančių internetinėse parduotuvėse, teisės

Video filmukas Youtube.com.

Video medžiaga paruošta pagal projektą „Bendradarbiavimas su verslu, stiprinant vartotojų teises elektroninėje erdvėje“. Projekto rėmėjas LR Teisingumo ministerija. Projekto veiklos yra remiamos iš LR valstybės biudžeto lėšų.

Teisės aktai

Detali teisinė informacija dėl naujų vartotojų teisių.

Informacija dalijasi ir vartotojus informuoja

Partnerių sąrašas

Daugiau apie projektą

Lietuvoje 2014 m. birželio įsigaliojo naujieji Vartotojų teisių direktyvos (2011/83/ES) reikalavimai dėl vartotojų teisių apsaugos.