LNVF / Projektai / 2009 metai. ENFORMA EC

2009 metai. ENFORMA EC

ENFORMA EC

Duomenys apie nelaimingus atsitikimus namuose ar laisvalaikio metu, nuo kurių nukenčia Europos vartotojai, rodo, kad dažniausiai dėl tokių atsitikimų kaltas vartotojų nemokėjimas elgtis su produktais, prekėmis ir paslaugomis. Taip yra todėl, kad jie naudojami neteisingai, neperskaitomos etiketės arba apskritai nėra jokios informacijos. Iš kitos pusės, daugeliu atvejų vartotojai švaisto savo pinigus, neteisingai naudodami energiją ir vandenį, nes nežino savo teisių ir pareigų. Jei jie būtų geriau informuoti ir apmokyti, ne tik būtų taupomi pinigai, bet ir būtų galima išvengti sveikatos problemų. Tad būtina skubiai imtis atsargumo priemonių. Ir supratimas apie šias atsargumo priemones turi prasidėti mokykloje.

Mokykloje prasidedanti prevencija yra vienas iš projekto E-VART TINKLAS tikslų. E-VART TINKLAS (E-CONS NETWORK (www.e-cons.net) – tai Europos teminis tinklapis skirtas atsakingo vartotojo švietimui ir ugdymui. 2004 metų rugsėjo mėnesį buvo pradėtas Socrates-Comenius 3 projektas, kurį dalinai finansavo Europos Komisija. Jame dalyvavo 28 partneriai iš 19 šalių, 280 bendradarbiaujančios organizacijos ir 1825 mokyklos iš 23 šalių. Šio tinklapio tikslas yra paskatinti išprususių, sąmoningų, kritiškų, suvokiančių aplinkosaugos problemas vartotojų mokymą, kad jie žinotų savo teises ir suvoktų savo atsakomybę universalių vertybių sistemoje.

E-VART TINKLO pasiekimai yra šie:

- sukurtas pastovus ir dinamiškas tinklapis mokytojams.

- sukurtos darbo grupės, surengti susitikimai, virtualios konferencijos ir Europos mokytojų susitikimai (2005 m. Santandere, 2006 m. Romoje ir 2007 m. Sofijoje), kur buvo keičiamasi patirtimi ir pradėti jungtiniai projektai.

- įkurtas tinklapis www.e-cons.net, kuris yra prieinamas visiems: jame yra informacija, mokomoji medžiaga, duomenų bankai, idėjos ir priemonės, kaip rasti partnerius europiniams projektams ir kt.

- platinama ir spausdinama didaktinė medžiaga, tokia kaip “Vartotojo ugdymo vadovas klasėje”, kuris išleistas 20 kalbų:

http://www.e-cons.net/tools/ing/mat_did_ing_ppal.htm

E-VART TINKLAS pradėjo vykdyti naują projektą ENFORMA EC ir rengia ketvirtą Europos mokytojų susitikimą. Jame bus apžvelgiami pasiekti rezultatai, kad būtų galima įgyvendinti svarbiausias temas “Energijos taupymas” ir “Atsakingas vartojimas”, naudojant praktines ir labai aktyvias metodikas, pritaikytas mokykloms. Projektą dalinai finansuoja Europos Komisija. Ketvirtasis Europos mokytojų susitikimas vyks Valensijoje 2009 m. kovo 26-28 dienomis.

ENFORMA EC (Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos Comenius papildomos priemonės) vykdys tokią veiklą:

- apžvelgs visus energijos taupymo tinklapius Europoje ir šalyje-narėje (daugiau nei 30 šalių dalyvauja E-VART TINKLAS darbe).

- sukurs didaktinę medžiagą DVD laikmenose ir internete (20 kalbų) su geriausiais energijos taupymo, seminarų pradinio ir vidurinio lavinimo mokyklose pavyzdžiais, idėjomis ir pasiūlymais.

- parengs susitikimo ataskaitą su nuotraukomis, kalbomis, parodomis ir kt.

- sukurs specialią sekciją apie projektą E-CONS tinklapyje.

- parengs “Kelionių užrašų”, siekiančių įjungti šeimas, metodiką.