LNVF / Projektai / CORENET - vartotojų tyrimai

CORENET - vartotojų tyrimai

registracija naujienlaikrasciui

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija pradėjo vykdyti projektą - CORENET ("Vartotojų tyrimai bei tinklai"), kurio koordinatorius - CRIOC organizacija (Vartotojų organizacijų tyrimų ir informacijos centras), veikianti Briuselyje. Projekto pagrindinės veiklos kryptys: vartotojų tyrimų metodologija, kur ypatingas dėmesys bus skiriamas rinkos tyrimams (tokiems, kaip dėl nesąžiningų sutarčių sąlygų praktikos, vartotojų elgsenos) ir nuoseklaus bei atsakingo vartojimo skatinimui. Pagrindiniai projekto tikslai: tyrimų metodologijos stiprinimas, įsitraukimo į vartotojų politiką didinimas, artimesnio tarpusavio bendradarbiavimo siekimas.

Visose vartotojų politikos paliestose srityse, pvz., finansinės paslaugos ar ekologiškas vartojimas, itin svarbūs yra moksliniai bei techniniai tyrimai, kurių pagalba vartotojas gali būti efektyviau apsaugomas, atstovaujamas bei informuojamas. Projekto organizatorių nuomone, Europos lygmenyje ypatingai svarbu siekti vartotojų organizacijų bendradarbiavimo, patirties ir praktikos pasikeitimo tam, kad praturtinti vartotojų organizacijų kompetencijas. Taigi, projekte dalyvaus 11 Europos Sąjungos valstybių narių vartotojų organizacijos, kurių 7 atstovaus naująsias šalis nares (Bulgarija, Čekijos Respublika, Malta, Vengrija, Lietuva, Latvija, Slovakija) bei 4 senąsias (Kipras, Prancūzija, Portugalija, Italija). Minėtina ir tai, jog keturios kitos Europos Sąjungos šalys dalyvaus kaip ekspertės ir dalinsis savo patirtimi.

Projektas planuojamas įvykdyti per trejus metus. Šiuo laikotarpiu planuojamos 3 darbo grupės skirtingose šalyse partnerėse. Kaip tikisi projekto organizatoriai, susitikimų metu bus efektyviai keičiamasi ne tik informacija apie efektyviausius vartotojų tyrimų metodus, bet ir pasidalinta turima informacija tiek apie Europos Sąjungos institucijų poziciją tokiose srityse, kaip nesąžiningos sutarčių sąlygos bei nuoseklus vartojimas, tiek vartotojų politikos gairėmis Europos Sąjungoje bei jos valstybėse narėse. Susitikimuose dalyvaus ir savo patirtimi dalinsis ekspertai iš Jungtinės Karalystės, Airijos, Švedijos, Ispanijos.