LNVF / Projektai / Europos seminarų ciklas už prevenciją prieš sukčiavimą mokėjimo priemonėmis

Europos seminarų ciklas už prevenciją prieš sukčiavimą mokėjimo priemonėmis

europos_komisija_small
Remia Europos Komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinis direktoratas

„Europos seminarų ciklas už prevenciją prieš sukčiavimą mokėjimo priemonėmis bendradarbiaujant su policija bei teisėtvarkos institucijomis, vartotojų asociacijomis bei profesionalais“ – „European Seminars in Fraud Prevention“.

Projektu siekiama užkirsti kelią sukčiavimui naudojant įvairias mokėjimo priemones, išryškinant šių sukčiavimų tarptautinį paplitimą bei pagelbėjant šių nusikaltimų aukoms. Tikimasi bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis, teisėtvarkos, teisėsaugos, policijos institucijomis, vartotojų asociacijomis ir kitomis institucijomis, tokiomis, kaip bankai, mokėjimo priemonių gamintojai, prekybininkai. Itin didelis dėmesys bus skiriamas sukčiavimui pasinaudojant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, prevencijai.

Projektas vykdomas tiek nacionaliniuose – 7-ių Europos Sąjungos šalių – Ispanija, Čekija, Italija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, bei Bulgarija- lygmenyse, tiek ir visos Europos Sąjungos lygmeniu. Kiekviena projekte dalyvaujanti šalis surengs seminarą, skirtą sukčiavimui mokėjimo priemonėmis sumažinti. Europos Simpoziumas, kuris bus surengtas visos Europos Sąjungos lygmeniu, apibendrins nacionalinių seminarų metu surinktą informaciją bei rezultatus bei pateiks galutines išvadas Europos lygmenyje. Individualiems nacionaliniams seminarams parengti bus reikalingi intensyvūs sukčiavimo mokėjimo priemonėmis atvejų tyrimai, bendradarbiavimas tarp viešųjų ir privačiųjų sektorių. Seminarais siekiama palengvinti skirtingų institucijų darbą, pateikti pasiūlymus įstatymų leidėjui bei Europos Komisijai bei visais būdais siekti išvengti tokio pobūdžio sukčiavimo.

Projekto metu gauta informacija, apimant bei tiriant platų visuomenės ratą, bus platinama įvairiomis priemonėmis – interaktyvaus kompaktinio disko išleidimas, konsultavimas elektroninio pašto pagalba, partnerių, įtrauktų į projektinę veiklą, tiesioginis bendradarbiavimas dalinantis surinkta informacija.

SEMINARAS LR TEISINGUMO MINISTERIJOJE

seminaro akimirkos 2

2008 m. gruodžio 16 d. Teisingumo ministerijoje Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos surengtame seminare 15 teisėsaugos bei kitų valstybės institucijų, ministerijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai aptarė sukčiavimo mokėjimo priemonėmis aktualijas. Paskatinti Europos Sąjungos oficialiųjų dokumentų, tokio pobūdžio seminarą nuspęsta rengti 7 Europos Sąjungos šalyse, o visuotinį simpoziumą – jau ateinantį pavasarį Ispanijoje.