LNVF / Projektai / 2008 08 26 Atsakingo vartotojo ugdymas

2008 08 26 Atsakingo vartotojo ugdymas

Atsakingas vartojimas ženkliai įtakoja bet kokį vystymasi. Atsakingas vartojimas patenkina dabarties ir ateities kartų poreikius, paisant ekonominių, socialinių bei aplinkosaugos reikalavimų.

Remiantis Consumers International (toliau – CI) atlikto tyrimo duomenimis, „ atsakingas vartojimas“ turėtų būti viena iš prioritetinių kiekvienos valstybės siekių. Siekdama atkreipti dėmesį į tai, kad neatsakingas vartojimas yra globalinė problema, šių metų Spalio 15 d. IC ruošiasi surengti Atsakingo vartotojo dienos minėjimą ir prašo valstybių vyriausybių atkreipti dėmesį į „atsakingo vartojimo“ aktualijas bei paremti „ČIA IR DABAR“ gairių įgyvendinimą: CI vykdomos programos „Atsakingo vartojimo ugdymas“ tikslas – išleisti rekomendacijas „ČIA IR DABAR”: ATSAKINGO VARTOJIMO UGDYMAS (toliau – gairės), kaip sudėtinę 10-metų Struktūrinės Programos, pateiktos JT Marrakecho proceso metu, dalį. Būdama CI nare, Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija jau kreipėsi į LR Švietimo ir mokslo ministeriją bei LR Aplinkos ministeriją prašydama pritarimo dėl gairių priėmimo, patvirtinimo ir įgyvendinimo.

Atsakingo vartojimo ir gamybos skatinimas

Atsakingo vartojimo ugdymas vaikų mokymo programoje

Aprašymas (anglų k.)

Veiksmų programa (anglų k.)

FAQ.doc 95,50 kB
Skaičiai ir faktai (anglų k.)

Įvertinimo forma (anglų k.)