LNVF / Projektai / ADICAE / Pranešimai

Pranešimai

mediacija.ppt 163,00 kB

1. „Alternatyviniai ginčų sprendimo būdai. Teisminė mediacija: teisinis reglamentavimas Mediacija ir praktika.“

Pranešėjas advokatas Rimantas Simaitis

2. "Kolektyvinės žalos atlyginimas.Vartotojų požiūris". Pranešėja Alvita Armanavičienė

Mikelėnas

3. "Civilinė atsakomybė už žalą, padarytą nekokybiškais produktais”. V.Mikelėnas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius

Picture 1405

4. "Neteisminis vartotojų ginčų nagrinėjimas". Feliksas Petrauskas, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius.

Picture 1348

5. "Viešojo vartotojų intereso gynimas Lietuvoje". Doc.dr.Egidijus Krivka.

6. "Vartotojų problemos bylinėjantis teismuose. Praktinis patyrimas". Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, Algirdas Glodenis, inžinierius, teisės magistras.