LNVF / Projektai / ADICAE / Aštunta dalis

Praktinė informacija naudinga Lietuvos gyventojams, turistams, svečiams

Praktinė informacija naudinga Lietuvos gyventojams, turistams, svečiams

Teisės aktų paieška Lietuvos Respublikos Seimo duomenų bazėje

http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija

(apie teisinės pagalbos teikimą)

http://www.teisinepagalba.lt/

Lietuvos Respublikos teisėsaugos atašė teisingumo ir vartotojų reikalams Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje

Pareigos Vardas, pavardė Kabineto numeris Telefonai
Lietuvos Respublikos teisėsaugos atašė teisingumo ir vartotojų reikalams Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Augusta Maciulevičiūtė   +322 775 9094

Europos vartotojų centras Lietuvoje

Padeda spręsti vartotojų ginčus, kai vartotojas ir pardavėjas yra skirtingose Europos Sąjungos valstybėse - narėse.

Jeigu Jūs esate Lietuvos gyventojas ir nusipirkote nekokybišką prekę ar paslaugą kitoje ES valstybėje narėje, arba Jūs esate kitos šalies gyventojas, o nusipirkote nekokybišką prekę ar paslaugą Lietuvoje, Europos Vartotojų centras Lietuvoje padės Jums apginti Jūsų teises.

   
 
 

http://www.ecc.lt/

Adresas: J. Basanavičiaus g. 20-11

Tel. +370 5 2650368

Faks. +370 5 2623123

El. p. info@ecc.lt

Nacionalinė teismų administracija

Per šį portalą galima išeiti į bet kurio Lietuvos teismo tinklalapį.

http://www.teismai.lt/

Adresas: L.Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius

Tel. +3705 268 5186; faks. +3705 268 5187

El. p. info@teismai.lt

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

http://www.lat.lt/default.aspx?item=home

Lietuvos advokatūra

http://www.advoco.lt/

Adresas: Tilto g. 17/Radvilu g. 4, LT-01101 Vilnius

Tel. +370 5 2624546

Faks. +370 5 2121829

El. p. la@advoco.lt

Šiame tinklapyje rasite informaciją apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybas.

Lietuvos notarų rūmai

http://www.notarai.lt

Adresas: J. Jasinskio g. 16, LT-01112 Vilnius

Tel. +370 5 2614757

Faks. +370 5 2614660

El. p. rumai@notarai.lt

Antstolių rūmai

http://www.antstoliai.lt

Adresas: Kaštonų g. 3-1A, Vilnius

Tel. +370 5 2750067

Faks. +370 5 2750068

El. p. asta@alar.lt

Valstybės ir Vyriausybės institucijos

1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

http://www.nvtat.lt
http://www.vartotojoteises.lt/

Adresas: Vilniaus g. 25, LT-01119 Vilnius

Nemokama telefono linija vartotojams 8800 00008
Tel. +370 5 262 67 51
Faks. +370 5 279 14 66
El. p. taryba@nvtat.lt

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba koordinuoja Vartotojų teises ginančių valstybės institucijų veiklą Lietuvoje.

Tarnyba vienu savo veiklos prioritetų laiko siekį sukurti Lietuvoje aukštus Europos Sąjungos standartus atitinkančią vartotojų teisių apsaugos sistemą.

Tarnyba sprendžia ginčus dėl nesąžiningų sąlygų vartotojų sutartyse, taip pat sprendžia ginčus dėl finansinių paslaugų, bei kai kuriose kitose vartotojų teisių apsaugos sferose.

Skundai dėl vartotojų teisių pažeidimų gali būti vieno langelio principo pagrindu pateikti Tarnybai, Vilniaus g. 25, LT-01119 Vilniuje arba Tarnybos regioniniams skyriams, esantiems apskričių centruose; arba užpildžius Skundo formą, kuri randama Tarnybos tinklalapyje, pasirašant ir nusiunčiant ją paštu ar faksu (85)2791466.

2. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

Įgyvendindama Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas, Inspekcija tiria vartotojų skundus dėl netinkamos kokybės ne maisto produktų. Vartotojų prašymu teikia produktų saugos atitikties įvertinimo dokumentus teisėsaugos institucijoms, kad šios apgintų pažeistas jų teises.

http://www.inspekcija.lt/
Adresas: Žalgirio g. 92, LT-09303 Vilnius
Tel. +370 5 261 23 00
Faks. +370 5 262 94 13
El. p. rastine@is.lt

 

3. Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos

Valstybinė energetikos inspekcija skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.

http://www.vei.lt/
Adresas: A.Juozapavičiaus g. 13-315, LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 278 20 19,
Faks. +370 5 263 60 76
El. p. vei@vei.lt

4. Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos

Nagrinėja skundus, susijusius su turizmo paslaugomis ir jų kokybe, apgyvendinimo paslaugų klasifikavimu, vartotojų švietimu turizmo paslaugų srityje.

http://www.tourism.lt/
Adresas: A.Juozapavičiaus g.13, LT-09311 Vilnius

Tel.+370 5 210 87 96
Faks. +370 5 210 87 53
El. p. vtd@tourism.lt

5. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba prie LR Vyriausybės

Vienas Tarnybos uždavinių apsaugoti vartotojų interesus, kad tiekiamas šalies rinkai ir eksportuojamas maistas atitiktų teisės aktais nustatytus saugos, kokybės, ženklinimo ir kitus privalomuosius reikalavimus. Nagrinėja vartotojų skundus dėl maisto produktų neatitinkančių produktų saugumo, kokybės ir kitus reikalavimus.

http://www.vet.lt/
Adresas: Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius
Tel. +370 5 240 43 61
Faks. +370 5 240 43 62
El. p. vvt@vet.lt
6. Ryšių reguliavimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Nagrinėja vartotojų skundus dėl elektroninių ryšių, pašto paslaugų kainų, atsiskaitymo ir paslaugų, dėl licencijų išduotų fiziniams ir juridiniams asmenims teikti pašto paslaugas.
http://www.rrt.lt/
Adresas: Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius
Tel. +370 5 210 56 33
Faks. +370 5 216 15 64
El. p. rrt@rrt.lt

7. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Nagrinėja skundus, susijusius su teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos monitoringu, statybos teisės aktų pažeidimais; statybos leidimais ir leidimų galiojimo sustabdymu.

http://www.vtpsi.lt
Adresas: Juozapavičiaus g. 9, LT - 09311 Vilnius
Tel. +370 5 272 27 48
Faks. +370 5 272 36 20
El. p. info@vtpsi.am.lt

8. Studijų kokybės vertinimo centras prie Švietimo ministerijos

Nagrinėja skundus, susijusius su švietimo ir mokslo veikla bei jų programomis; su aukštojo mokslo kvalifikacija.

http://www.skvc.lt
Adresas: Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius
Tel. +370 5 210 47 77
Faks. +370 5 213 25 53
El. p. skvc@skvc.lt

9. Civilinės aviacijos administracija prie Susisiekimo ministerijos

Nagrinėja skundus, susijusius su civilinės aviacijos paslaugomis ir saugumu; kompensacija ir pagalba keleiviams, kai atsisakoma suteikti jiems paslaugas, taip pat dėl skrydžių atšaukimo ar ilgalaikio uždelsimo.

http://www.caa.lt
Adresas: Rodūnios kelias g. 2, LT-02188 Vilnius
Tel. +370 5 273 90 38
Faks. (8 5) 273 92 37
El. p. caa@caa.lt
 

10. Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

Garantuoja saugumą vidaus vandens keliuose.

http://www.vvvli.lt/
Adresas: I. Kanto g. 13, LT-44296 Kaunas
Tel. +370 37 425 205
Faks. +370 37 425 301
El. p. inspekcija@vvvli.lt

11. Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

Nagrinėja vartotojų skundus dėl geležinkelio transporto paslaugų kokybės, traukinių eismo tvarkaraščių.

http://www.vgi.lt/
Adresas: P. Višinskio g. 34, LT–5400 Šiauliai
Tel. +370 41 52 40 72
Faks. +370 41 50 23 35
El. p. vgi@vgi.lt

12. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

Nagrinėja skundus, susijusius su vežėjų paslaugomis, keleivinio transporto kainomis, licencijomis išduotomis keleivių ir krovinių vežimui.

http://www.vkti.gov.lt;
Adresas: Švitrigailos g. 42/31, LT-03209 Vilnius
Tel. +370 5 278 56 02
Faks. +370 5 213 22 70
El. p. vkti@vkti.gov.lt

13. Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos

nagrinėja vartotojų (pacientų) skundus, susijusius su asmens sveikatos apsaugos paslaugomis, paslaugų prieinamumo monitoringu ir ekspertize, asmens sveikatos apsaugos paslaugų kokybė ir efektyvumu.

http://vmai.w3.lt/
Adresas: Šiltnamių g. 29, Vilnius LT 2043
Tel./faks. +370 5 216 99 34
El. p. VMAI@takas.lt

14. Valstybinė sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos vykdo kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir pagal kompetenciją gina minėtų paslaugų vartotojų teises.

http://jppl.vvspt.lt/

Adresas: Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius

Tel. +370 5 2778036

Faks. +370 5 2778093

El. p. vvspt@vvspt.lt

15. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Komisija skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės joms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo.

http://www.regula.lt
Adresas: Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius
Tel/faks. +370 5 213 52 70
El. p. info@regula.lt
 

16. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija

nagrinėja vartotojų ir draudiko ginčus, kylančius iš draudimo sutarties ar susijusius su ja, ir nustato ginčų nagrinėjimo taisykles.

http://www.dpk.lt
Adresas: Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius
Tel. +370 5 243 13 70
Faks. +370 5 272 36 89
El. p. dpk@dpt.lt

17. Saugios laivybos administracija

Žmonių ir laivų paieškos ir gelbėjimo, paskendusio turto iškėlimo bei ekologinių katastrofų pasekmių likvidavimo darbų organizavimas Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir išimtinėje ekonominėje zonoje

http://www.msa.lt/
Adresas: J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda
Tel. +370 46 469 602
Faks. +370 46 469 600
El. p. msa@msa.lt

18. Lietuvos metrologijos inspekcija

vykdo matavimo priemonių, priskirtų teisinei metrologijai, fasuotų prekių ir matavimo indų gamintojų, pardavėjų bei naudotojų teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi kontrolę; nagrinėja su tuo susijusius skundus.

http://www.metrinsp.lt/
Adresas: Tilto g. 17 / Radvilų g. 4, LT-01101 Vilnius
Tel./faks.: +370 5 231 29 57
El. p. metrinsp@metrinsp.lt

19. Lietuvos savivaldybės (per šį portalą galima išeiti į bet kurios Lietuvos Respublikos savivaldybės tinklalapį)

http://www.savivaldybes.lt/savivaldybes/

( čia rasite nuorodas apie visas savivaldybes )

20. Lietuvos apskričių administracijos

Nagrinėja skundus, susijusius su teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos teisės aktų pažeidimais; statybos leidimais ir leidimų galiojimo sustabdymu.

http://www.lrv.lt/?cat=430

Kai kurios vartotojų nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės vartotojų organizacijos įsipareigoja nagrinėti vartotojų problemas ir jas spręsti. Jų teisės yra nurodytos Vartotojų teisių apsaugos įstatyme (Žin., 2007, Nr. 12-488: žr. taip pat šios ataskaitos pirmą dalį).

1. Nacionalinė vartotojų konfederacija

http://www.vartotojai.eu/

Adresas: Stiklių g. 8, LT-01131 Vilnius

Tel. +370 5 2615979

Faks. +370 5 2615979

El. p. konfederacija@vartotojai.eu

2. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

http://www.vartotojuteises.lt/

Adresas: Stiklių g. 8, LT-01131 Vilnius

Tel. +370 5 2615929

Faks. +370 5 2730413

El. p. federacija@vartotojai.eu

3. Vakarų Lietuvos vartotojų federacija

Adresas: Tiltų g. 8, LT-91246 Klaipėda, Lietuva

Tel./Faks. +370 46 311246

El. p. vartinfo@takas.lt

4. Lietuvos vartotojų asociacija

Adresas: Jogailos g. 5-1, Vilnius

Tel. +370 5 2619065//2628094

Mob. +370 654 01913

El. p. vartasoc@takas.lt

5. Lietuvos vartotojų institutas

http://www.vartotojai.lt/

El. p. institutas@takas.lt

6. Lietuvos respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų federacija

(Lietuvos Respublikos Būsto rūmai)

http://www.lhoa.lt/ ; http://www.bustorumai.lt

Adresas: Vingrių g. 11A LT-01141 Vilnius

Nemokama telefono linija 8800 22332

Tel. +370 5 2611003; mob. +370 670 70256

Faks. +370 5 2120647

El. p. info@lhoa.lt ; prezidentas@bustorumai.lt