LNVF / Projektai

Projektai

CORENET - vartotojų tyrimai

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija pradėjo vykdyti projektą - CORENET ("Vartotojų tyrimai bei tinklai"), kurio koordinatorius - CRIOC organizacija (Vartotojų organizacijų tyrimų ir informacijos centras), veikianti Briuselyje. Projekto pagrindinės veiklos kryptys: vartotojų tyrimų metodologija, kur ypatingas dėmesys bus skiriamas rinkos tyrimams (tokiems, kaip dėl nesąžiningų sutarčių sąlygų praktikos, vartotojų elgsenos) ir nuoseklaus bei atsakingo vartojimo skatinimui. Pagrindiniai projekto tikslai: tyrimų metodologijos stiprinimas, įsitraukimo į vartotojų politiką didinimas, artimesnio tarpusavio bendradarbiavimo siekimas.