LNVF / Projektai / Konkurencija ir vartotojai / Kainos Lietuvoje ir ES

Produktų kainų Lietuvoje ir ES šalyse narėse lyginimas

Tyrimo metu gautų kainų tinkamam palyginimui atskirose projekto šalyse buvo svarstomi įvairūs palyginimo indikatoriai, kaip šalies vidutinis atlyginimas, minimalus atlyginimas, vidutinė pensija, vartojimo krepšelio išlaidos, „dešrainio“ indeksas ir kiti. Mes padarėme prielaidą, kad kainų palyginimui prieinamas ir statistikos aprobuotas tiesioginis rodiklis gali būti pilną darbo dieną dirbančio darbuotojo vidutinis uždarbis. Mūsų galva, šis rodiklis yra informatyvesnis, nei kiti, kadangi didžioji dalis vartotojų yra pilnos darbo dienos darbuotojai. Suprantama, kad lyginimas pagal vidutines pensijas Lietuvos rinkoms būtų dar mažiau palankus, bet, nežiūrint į tai, kad vartotojų-pensininkų dalis Lietuvoje yra reikšminga, ji nėra didžiausia.

Duomenis apie Europos šalių pilną darbo dieną dirbančio darbuotojo vidutinį uždarbį paėmėme iš Europos Komisijos ir Eurostato tinklalapiuose paskelbto 2007 metų leidinio1.

Lyginant dešimties šalių absoliučias vidutines HP rašalinių spausdintuvų patentuotų kasečių kainas (žr. Diagramą 2.1), tokių kasečių kainos Lietuvoje buvo artimos lygintų šalių vidurkiui, nes Čekijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Lenkijoje jos buvo mažesnės, o Italijoje, Portugalijoje, Slovėnijoje, Vokietijoje ir Danijoje – aukštesnės. Tuo tarpu nefirminių kasečių kainos Lietuvoje buvo žemiausios.

1.doc 23,50 kB

Atlikus kainų ir atlyginimų perskaičiavimą, paaiškėjo (žr. Diagramą 2.2), kad kasečių kainos Lietuvoje santykinai yra aukščiausios. Pavyzdžiui lyginant firminių kasečių santykines kainas, jos Danijoje, Vokietijoje ar Olandijoje yra daugiau nei septynis kartus mažesnės nei Lietuvoje. Kaimyninėje Lenkijoje jos yra mažesnės nei Lietuvoje daugiau kaip 1,5 karto. Nefirminių kasečių santykinės kainos tarp Lietuvos ir kitų šalių yra panašių proporcijų Lietuvos nenaudai.

diagrama2.doc 23,50 kB

Diagramoje 2.3 pateiktos absoliučios patentuoto ir nepatentuoto (generic) paracetamolio kainos. Kainų pasiskirstymas yra panašaus pobūdžio, kaip ir kasečių atveju. Patentuoto paracetamolio vidutinių kainų lygis Lietuvoje yra vidutinis, o nepatentuoto – žemiausias. Tačiau žiūrint į lyginamųjų kainų reikšmes (žr. Diagramą 2.4), Lietuvos kainos yra visiškai nepalankios vartotojams. Patentuoto paracetamolio lyginamoji kaina Lietuvoje yra 8 kart didesnė nei Prancūzijoje. Nepatentuoto paracetamolio lyginamosios kainos yra didesnės nei Lietuvoje tik trijose šalyse – Slovėnijoje, Italijoje ir Lenkijoje.

diagrama3.doc 23,50 kB
diagrama4.doc 23,50 kB

Žiūrint į absoliučias vidutines benzino kainas tyrimo laikotarpiu, jos mažiausios buvo Lietuvoje (žr. Diagramą 2.5). Tačiau atlikus lyginamuosius perskaičiavimus, benzino kainų lygis Lietuvos vartotojams nebuvo toks patrauklus (žr. Diagramą 2.6) – Lietuvoje santykinės benzino kainos buvo aukščiausios. Jos viršijo mažiausią kainų santykinį lygį, pavyzdžiui Danijoje, beveik 7 kartus.

diagrama5.doc 23,50 kB
diagrama6.doc 23,50 kB

1 „Gyvenimo sąlygos Europoje. 2002-2005 metų duomenys“ (Living conditions in Europe. Data 202-2005. Editon 2007).