LNVF / Projektai / PROTECT projektas / Kvietimas "Alkoholio ženklinimo politika jaunimo apsaugai – "PROTECT"

Kvietimas "Alkoholio ženklinimo politika jaunimo apsaugai – "PROTECT"

Alkoholio ženklinimo politika jaunimo apsaugai – "PROTECT"

Besaikis alkoholio vartojimas yra dažna jaunų žmonių problema "PROTECT" tikslas – skatinti patirties pasidalijimo procesus nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygmeniu.
Aktyvus keitimasis geriausia praktika alkoholio ženklinimo srityje yra vienas iš būdų suderinti alkoholio prevencijos politiką ir programas bei investuoti investuoti į jaunų žmonių sveikatą ir gerovę.
Metodai: įvertinti jaunų vartotojų poreikius dėl alkoholio produktų ženklinimo, kaupti geriausią kitų šalių ženklinimo praktiką, įtraukti viešojo ir privačiojo sektoriaus suinteresuotąsias šalis, keistis informacija.
Projektas parems iniciatyvas ženklinti alkoholio gaminius etiketėmis, perspėjančiomis apie ypatingą alkoholio pavojų, žalą, rizikas jauniems žmonėms.

Tikslai:
1. nustatyti vartotojų interesus dėl alkoholinius gėrimų ženklinimo
2. rinkti geriausias šalių praktikas ir keistis duomenimis su suinteresuotomis šalimis
3. daryti įtaką alkoholio kontrolės politikos ir jos programų kūrimui

Dalyvaujančios šalys: Norvegija, Suomija, Švedija, Olandija, Danija, Belgija, Prancūzija, Rumunija, Ispanija, Lietuva, Estija, D.Britanija.
Projektą dalinai finansuoja Europos Komisija.