LNVF / Naujienos

2008 01 28 Nacionalinė vartotojų konfederacija sieks kolektyvinio žalos atlyginimo vartotojams dėl elektros tarifų

Nacionalinė vartotojų konfederacija ir ALPIS, siekdami apginti teisėtus vartotojų interesus, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais bei Europos Sąjungos vartotojų gynimo gera praktika siekiant kolektyvinio žalos atlyginimo, inicijuoja elektros energijos 2 ir 3 grupių vartotojams taikomų elektros energijos tarifų ir prisijungimo prie elektros tinklų mokesčių visapusišką tyrimą dėl galimos vartotojų, prisijungusių (planuojančių prisijungti) prie vidutinės įtampos elektros tinklų, diskriminacijos taikant žemos įtampos tarifus.

Siekiant nustatyti galimų elektros energetikų piktnaudžiavimų mastą (realizuotos padidintais tarifais, kainomis ir/ar mokesčiais energijos apimtis bei prognozuojamas grąžintinas konkretiems vartotojams lėšas), kviečiame suinteresuotus asmenis teikti informaciją ar kreiptis adresais:

2008 01 13 Komisija priėmė komunikatą dėl alkoholio daromos žalos mažinimo Europoje

Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriame nustatė ES strategiją remti valstybes nares mažinant alkoholio daromą žalą. Komunikate
kalbama apie neigiamą žalingo ir pavojingo alkoholio vartojimo poveikį sveikatai Europoje, kuris, kaip teigiama, susijęs su 195 000 žmonių mirties
atvejų per metus. Komunikate nustatyti tokie prioritetai: apsaugoti jaunimą ir vaikus, mažinti sužeistų ir žuvusių su alkoholiu susijusiuose kelių eismo
įvykiuose asmenų skaičių, užkirsti kelią žalai, daromai suaugusiesiems, ir mažinti neigiamą poveikį ekonomikai, gerinti žalingo alkoholio vartojimo
poveikio sveikatai suvokimą, padėti rinkti patikimus statistinius duomenis.

2008 01 04 Kreipimasis į Ministro pirmininko sudarytos darbo grupės alkoholio problemoms spręsti narius

Gerbiami grupės nariai noriu jus informuoti, kad Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, vienijanti nevyriausybines organizacijas, dirbančias tabako ir alkoholio kontrolės srityje, traukiasi iš darbo grupės, ir oficialiai atsiriboja nuo visų darbo grupės siūlymų ir sprendimų. Nenorime, kad koalicijos vardas būtų kaip nors siejamas su grupės veikla. Nematome reikalo toliau dalyvauti Ūkio ministerijos ir alkoholio gamintojų surežisuotame spektaklyje, į kurį įtraukti akivaizdžiai alkoholio gamintojų siekius palaikantys mokslininkai bei nieko bendro alkoholio kontrole neturintys verslo atstovai. Alkoholio kontrolės koalicija bandė išsakyti savo pastabas dėl ydingo alkoholio vartojimo priežasčių nagrinėjimo, kuriuo diletantiškai užsiima visuomenės sveikatos išsilavinimo ir jokio ryšio su moksliniai tyrimai neturintys asmenys. Darbo grupė neįsiklauso nei į Pasaulio sveikatos rekomendacijas, nei į Seimo kontrolieriaus ar Nacionalinės sveikatos tarybos pastabas. Abejotina grupės kompetencija spręsti su alkoholio vartojimu susijusius klausimus, nes į ją nėra pakviesti jaunimo, tėvų organizacijų atstovai, Pasaulio sveikatos organizacijos atstovas, Nacionalinė sveikatos taryba, tiesiogiai šioje srityje dirbantys ir tyrimus atliekantys mokslininkai. Darbo grupė, kaip kompetentingas problemų sprendėjas jau įvardinama Seimo komitetų posėdžiuose, kas realiai iliustruoja, kad bent iš dalies pavyko alkoholio verslo planas toliau kištis į įstatymų leidybą ir ją trikdyti taip, kad ji ir toliau liktų palanki alkoholio verslui.

2007 06 04 Vartotojų asociacijos nepasitiki Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veikla

49 savivaldybių merai pritarė LSA valdybos kreipimuisi į Lietuvos Prezidentą, Seimo Pirmininką, Premjerą ir Ūkio ministrą.

Vienas iš Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimo metodikos tikslų yra sąnaudų aiškumas, tačiau savivaldybėms paprašius informacijos, Komisija, motyvuodama jos konfidencialumu ir saugodama įmonių komercines paslaptis, jos neteikia.

2006 03 26 Vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsisako vykdyti Teisės į informaciją įstatymą

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų įstatymas sudaro palankias sąlygas piliečiams gauti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų disponuojamą informaciją. Jame yra numatyta, kad informacija pareiškėjui turi būti suteikiama lietuvių kalba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų tokiu būdu, kokiu pageidauja pats pareiškėjas, t.y. žodžiu, raštu ar elektroninės laikmenos pagalba.

Naujametinės energetikų "dovanos“

Pastaraisiais metais sparčiai didinamos energijos kainos gyventojams negali nekelti susirūpinimo. Praėjo vos metai nuo elektros energijos kainų padidinimo vartotojams, kai Lietuvos žmonėms yra vėl pateikiama naujametinė “dovanėlė” – ženkliai padidintos gamtinių dujų kainos bei žadamos dar šią žiemą didinti centralizuotai tiekiamos šilumos kainos. Tam netgi numatoma Seime skubiai svarstyti reikalingus įstatymų pakeitimus.

2006-01-28 AVARIJA TELŠIUOSE ATIDENGĖ VALDŽIOS APLAIDUMĄ IR BETVARKĘ ENERGETIKOJE

Prieš savaitę įvykusi šilumos tinklų avarija Telšiuose, palikusi tūkstančius telšiečių kelioms paroms kęsti stingdantį šaltį, o žmonių butus pavertusi sunkiai apibūdinamomis patalpomis, nėra atsitiktinis reiškinys, kurį užglostyti galėtų Premjero apsilankymas vietoje ar Vyriausybės sudaryta komisija avarijos priežastims ištirti. Ji atskleidė kontrastą tarp oficialiosios propagandos, su pasitenkinimu besigiriančios Lietuvos pasiekimais nuolat pabrėžiamo Vyriausybės stabilumo fone ir kasdienės realybės Lietuvos žmonių gyvenime.

2005-08-17 DRAUDIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS „BANKROTAS“

Lietuvos Nacionalinė Vartotojų Federacija įspėja vairuotojus, turinčius privalomojo civilinės atsakomybės draudimo polisus (draudėjus), nepaisyti to, ką per visus TV kanalus kalba draudimo priežiūros komisijos atstovai.

Lietuva jau keturi metai turi transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės įstatymą. Nežiūrint įstatymo korupcinio pobūdžio, neatitikimo ES direktyvoms, jame yra ir tam tikrų teigiamų elementų.

Mūsų nuomone, Draudimo priežiūros tarnybos vadovas neturėtų siūlyti bankrutavusios įmonės paslaugų vartotojams draustis kitose bendrovėse kol nėra pasibaigę draudimo terminai, nes visas bankrutavusios bendrovės prievoles turi perimti Biuras, išlaikomas iš draudimo bendrovių įnašų.

2007 06 16 KAS APGINS LIETUVOS ŠILUMOS VARTOTOJŲ INTERESUS?

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) viešai pareiškia, jog pagrindinis veiklos tikslas yra padaryti viską, kad tik nebankrutuotų monopolinių energetikos paslaugų tiekėjai.

Tuomet, Nacionalinė vartotojų konfederacija kelia klausimą, kokia valdžios institucija rūpinasi ir yra atsakinga už tai, kad nebankrutuotų patys šilumos vartotojai?

2007 05 04 KODĖL KAINŲ KOMISIJA NEGINA VARTOTOJŲ INTERESŲ?

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos nuomone Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija negina šilumos ir kitų energetikos paslaugų vartotojų interesų, nes yra netinkamai sureguliuota Komisijos steigimo ir jos veiklos organizavimo tvarka.

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30