LNVF / Naujienos

2006 12 06 LIETUVOS NACIONALINĖ VARTOTOJŲ FEDERACIJA RAGINA VARTOTOJUS GINTI SAVO TEISES

Vilnius. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija ragina visus vartotojus, kurie nukentėjo dėl nekokybiško maisto, pirkto prekybos centre RIMI, kreiptis į Lietuvos nacionalinę vartotojų federaciją ir aktyviai ginti savo teises.

2006 07 13 Pažeidžiamos numerį persikėlusiųjų mobiliojo ryšio vartotojų tesės

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija (LNVF) pakartotinai reiškia susirūpinimą dėl šalies vartotojams neteikiamos pilnos numerio perkėlimo paslaugos. Vartotojų federacija raštu kreipėsi į Ryšių reguliavimo tarnybą, kviesdama užtikrinti, kad, nepaisant teisminių ginčų, vartotojai galėtų gauti kokybiškas paslaugas. Vartotojų federacija taip pat pakvietė mobiliojo ryšio operatorius išnaudoti turimas technines galimybes ir užtikrinti numerius persikėlusiems vartotojams teisę gauti SMS žinutes.

2007 10 24 Teisingumo ministras siekia įgyvendinti ES Konkurencijos politiką liberalių paslaugų sektoriuje

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, palaikydama Teisingumo ministro P.Baguškos siekius modernizuoti liberalias profesijas, informuoja, kad Europos Komisijos Konkurencijos departamentas jau keleta metų siekia modernizuoti liberalių profesijų - teisininkų, notarų, architektų, farmacininkų, auditorių ir pan. sektorių, t.y. reformuoti arba panaikinti paslaugų įkainių nustatymą, reklamos bei kitus apribojimus, kurie smarkiai riboja konkurenciją tarp paslaugų teikėjų, išskyrus tuos atvejus, kai apribojimai reikalingi apginti viešąjį interesą, kuris turi būti aiškiai įvardinamas bei pateisinamas.

2007 11 23 Vaistų kompanijos vykdo neetišką reklamą

Europa šiuo metu draudžia tiesioginę vaistų reklamą vartotojams (TVRV). ES Direktyva 2001/83/EC draudžia farmacinėms kompanijoms tiesiogiai reklamuoti receptinius vaistus.

Nepaisant to, vaistų kompanijos sukūrė naujus metodus, kurių dėka receptiniai vaistai yra brukami per kitas informavimo priemones. ypatingai tam panaudojamas internetas, medikai, pacientų organizacijos.

2007 05 23 Vartotojai piktinasi nežabojamu rūkymu viešose vietose

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija jau ne pirmi metai fiksavo vartotojų susirūpinimą kalėdinio pirkimų bumo metu, kai norint patekti į parduotuvę pirkėjams tekdavo eiti pro „dūmų uždangą" susidariusią nuo šalia įėjimų į prekybos centrus susirinkusių silpnavalių rūkorių.

2006 04 25 EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO PIRMININKĖS ANEE-MARIE SIGMUND VIZITAS LIETUVOJE

Dosje: Anee-Marie Sigmund – teisės mokslų daktarė, specializavosi civilinės teisės srityje, Vienos universitetą baigė 1963m. Daug dėmesio skyrė veiklai laisvųjų profesijų atstovaujamuose organuose. Anee-Marie Sigmund – viena pirmųjų Austrijos paskirtų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) narių, o nuo 2004m. spalio mėn. – šio komiteto pirmininkė.

2006 11 20 SKĖTINIŲ NVO ĮTAKA VALSTYBĖS VALDŽIOS INSTITUCIJOMS: KAIP DARYTI POVEIKĮ SPRENDIMAMS

Beveik kasdiena per vieną ar kitą žiniasklaidos priemonę girdime apgailestavimus, kad pilietinė visuomenė neaktyvi; kad po jos abejingumo skėčiu vykdoma politika, nukreipta prieš pačią pilietinę visuomenę.

Todėl savo pranešimą ir pradedu nuo klausimo:“Kodėl silpna pilietinė visuomenė?“

2006 03 01 “PILIETINĖS VISUOMENĖS VAIDMUO MODERNIOS EUROPOS KŪRIME”

“Dalyvavimo principo pripažinimas ir įgyvendinimas nacionaliniame lygmenyje: pilietinės visuomenės požiūris”

Alvita Armanavičienė – Europos Ekonominių ir Socialinių reikalų komiteto narė, Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė

2007 12 23 Europos parlamentas skatina labiau ginti vartotojų teises

Europos Parlamentas, suprasdamas, kad gera vartotojų apsauga yra išankstinė gerai veikiančios vidaus rinkos sąlyga, taip pat, kad ES turi dvylika naujų valstybių narių, kuriose vartotojų apsauga yra santykinai naujas dalykas:

1. pažymi, kad apskritai vartotojų apsauga naujosiose valstybėse narėse vystosi teigiama linkme, kyla standartai, nors dar daug ką reikia padaryti;

2. atkakliai tvirtina, kad vidaus rinka nefunkcionuos tinkamai, jei vartotojai vienose šalyse bus mažiau apsaugoti, negu kitose;

3. ragina Komisiją vadovauti patikrai, kurios metu bus nuosekliai apžvelgiamos vartotojų organizacijų struktūros ir vartotojų apsaugos politika naujosiose valstybėse narėse.

2007 11 30 Bus gaminamos tik savaime užgęstančios cigaretės

Lietuvos Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento duomenimis Lietuvoje dėl neatsargaus rūkymo 2006 metais gaisruose žuvo 80 žmonių ir dar 48 buvo traumuoti.

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30